Správa cookies v prohlížeči Firefox

Správa cookies v prohlížeči Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/

Pro zakázání cookies v prohlížečích Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/ :

1. Zvolte 'Nástroje' v hlavní nabídce
2. Zvolte 'Možnosti'
3. Zvolte 'Soukromí'
4. Zakažte 'Akceptovat Cookies z webových stránek'

Pro vymazání existujících cookies:

1. Zvolte 'Nástroje' v hlavní nabídce
2. Zvolte 
'Možnosti'
3. Zvolte 
'Soukromí'
4. Zvolte
"Vymazat"
5. Vyberte 
"Cookies"
6. Zvolte 
"Vymazat soukromá data"

Uvedený postup zabrání instalaci cookies ze stránek do prohlížeče Firefox. 

Správa cookies v prohlížeči Firefox 8.0

V prohlážeči Firefox 8.0 lze cookies specifikovat zvolením Nástroje -> Možnosti -> Soukromí. 
V záložce Soukromí můžete zakázat webovým stránkám vaše sledování zvolením “Sdělte webovým stránkám, že nechcete být sledováni” v záložce Sledování. Pokud budete sledováni, můžete zvolit “odstranit individuální cooker”. Následně se otevře nové dialogové okno se seznamem stránek a jejich cookie soubory uložené prohlížečem. Můžete jednotlivě vymazat cookies, vyhledat určitá cookie nebo vymazat všechna cookie najendou.