Správa cookies v prohlížeči Internet Explorer (IE)

Správa cookies v prohlížeči Internet Explorer (IE) 7.0+

Používáte-li prohlížeč Internet Explorer (IE) 7.0+:

1. Jděte na 'Nástroje' v hlavní nabídce
2. Zvolte 
'Možnosti'
3. Zvolte
 'Soukromí' 
4. Zvolte
 'Pokročilé" 
5. Zvolte
 "Prompt" pro "Cookies prvních stran" a "Cookies třetích stran"

Pro vymazání existujících cookies:

1. Jděte na 'Nástroje' v hlavní nabídce
2. Zvolte 'Možnosti'
3. Zvolte 'Obecné' 
4. V "Historii prohlížení" zvolte "Vymazat"
5. Click on "Delete Cookies"
This procedure will stop sites from installing cookies on your Internet Explorer 7.0 browser. 

Managing cookies in Internet Explorer (IE) 8.0+

If you are using Internet Explorer (IE) 8.0+:

1. Go to 'Tools' in the menu bar which should drop down then click on 'Internet Options'
2. Click on 'Privacy' Tab on top
3. Click on 'Sites' a new window should open called 'Per Site Privacy Actions'
4. Type in the URL of the site you wish to allow or block cookie in th 'Address of website' box

To delete existing cookies:

1. Go to 'Tools' in the menu bar which should drop down then click on 'Internet Options'
2. Click on 'Privacy' Tab on top
3. Click on 'Sites' a new window should open called 'Per Site Privacy Actions'
4. Under the "Managed websites' box should be a list of all the webistes you have visited.
5. To remove all cookies simply click on the "Remove all" button.
This procedure will stop sites from installing cookies on your Internet Explorer 8.0 browser. 

Managing cookies in Internet Explorer (IE) 9.0+

If you are using Internet Explorer (IE) 9.0+:

1. Go to 'Tools' in the menu bar which should drop down then click on 'Internet Options'
2. Click on 'Privacy' Tab on top
3. Move the slider up to the 'Block all Cookies' button. Important Notice: Blocking all cookies may prevent you from entering alot of sites. The next two Internet Explorer privacy levels, High and Medium High, may be more suitable.

To delete existing cookies:

1. Go to 'Tools' in the menu bar which should drop down then click on 'Internet Options'
2. Click on 'General' tab which should be under 'Browsing History' and click 'Delete'
This procedure will stop sites from installing cookies on your Internet Explorer 9.0 browser.