Život s nedoslýchavostí

Přizpůsobení se životu s nedoslýchavostí může trvat

Dojde-li ke ztrátě sluchu náhle nebo naopak postupně, přizpůsobení se této situaci může chvíli trvat. Nedoslýchavost ovlivňuje rovnováhu, ztěžuje konverzaci a je příčinou psychické i fyzické únavy. Únava pak může vést k sociální izolaci, úzkosti, depresi a zhoršení celkového zdravotního stavu.
Pokud vám byla diagnostikována nedoslýchavost, mělo by prvním krokem být přijetí této skutečnosti. Je důležité vědět, že na rozdíl o jiných běžných onemocnění (artritida, nemoci srdce) může být nedoslýchavost upravena ihned.

Co očekávat od vyšetření sluchu?

 

Dobrá diagnostika provedená specialistou je klíčem k lepšímu sluchu. Typické vyšetření je rychlé a bezbolestné: 

  • Specialista (foniatr) nejdříve provede vyšetření vašich uší.
  • V průběhu rozhovoru s vámi potom určí, ve kterých situacích váš nedoslýchavost nejvíce omezuje.
  • Následně provede vyšetření vašeho sluchu. Test je podobný vyšetření očí, ale místo sledování písmen a číslic budete poslouchat různě hlasité tóny a sdělovat vyšetřujícímu, které z nich ještě slyšíte. Aby bylo možno zhodnotit, jak jste schopni rozumět řeči, budete také opakovat prezentovaná slova.
  • Grafickým vyjádřením výsledku testů bude tzv. audiogram.
  • Pokud trpíte nedoslýchavostí, foniatr vám nabídne vhodná sluchadla, která budou odpovídat vašim individuálním požadavkům a nárokům na správnou korekci nedoslýchavosti.

Neplýtvejte nadále energií a časem snahou spojit se opět se vším na čem vám záleží.  Beltone specialista vám může pomoci žít opět bohatý, plnohodnotný a uspokojivý život.

Co očekávat od sluchadel?

Ačkoliv zvyknout si na nová sluchadla může chvíli trvat, postupné zlepšování sluchu lze očekávat ihned od okamžiku, kdy začnete sluchadla používat. Začnete rozeznávat zvuky na které jste dávnou zapomněli, např. zvuk pískající konvice, odemčení auta nebo tekoucí vody. Postupně se váš mozek přizpůsobí novým hlasitostem zvuků v různých poslechových situacích. 

Jak mohu dál vylepšit svůj poslech?

Vylepšení poslechu s pomocí myPAL

Komunikace, která neprobíhá z očí do očí, je náročná pro každého.  Beltone myPAL je malý přenosný mikrofon, který můžete předat osobě, kterou chcete dobře slyšet. MyPAL zachytí zvuk a přenese jej přímo do vašich sluchadel, a to i v hlučných prostředích. Konverzace nebo zábava vám bude opět blíž. 
Čtěte více o myPAL

Live Listen a Apple

Pokud vlastníte pár sluchadel s technologií Made for iPhone, můžete v náročných situacích  dále váš poslechový prožitek rozšířit pomocí funkce Live Listen. Využitím Live Listen  se váš iPhone, iPad nebo iPod touch stane vzdáleným mikrofonem, který bude přenášet zachycený zvuk do sluchadel. Live Listen vám může pomoci sledovat konverzaci v hlučné místnosti nebo rozumět někomu přes celou místnost.
Objevte naše aplikace

Udělejte první krok k lepšímu sluchu

Nedoslýchavost je zdravotní problém, který vyžaduje odbornou péči, proto je důležité ji neignorovat. Pokud máte podezření, že nedoslýchavostí trpíte nebo vám byla již diagnostikována, její akceptování a včasné podniknutí nezbytných kroků může dramaticky zlepšit kvalitu vašeho života. Sjednejte si co nejdříve termín bezplatného vyšetření sluchu u vašeho místního specialisty.
Sjednejte si schůzku

Další zdroje

Alzheimerova choroba a nedoslýchavost

Nedoslýchavost je v poslední době spojována s Alzheimerovou chorobou a demencí
Zjistěte více

Podpůrné skupiny

Konzultujte psychologické vlivy nedoslýchavosti.
Zjistěte více

Poslech oběma ušima

Binaurální slyšení umožňuje jemně zvuky rozlišovat a slyšet selektivně.

Zjistěte více