Co je  nedoslýchavost?

10%

světové populace a

30M

Američanů trpí určitým stupněm nedoslýchavosti

Pokud trpíte nedoslýchavostí nejste sami - může postihnout každého a často přichází postupně s věkem. Okolo 10% světové populace a přes 30 milionů Američanů trpí nějakým stupněm nedoslýchavosti s různými příčinami. 

Jak se nedoslýchavost postupně zhoršuje, mnoho lidí si jednoduše neuvědomí jaký mají problém - přisuzují své obtíže jiným příčinám a postupně mění svůj životní styl. Většina lidí trpících nedoslýchavostí se pak spoléhá na sluchadla, která zlepšují kvalitu jejich života a umožňují jim pokračovat v  plnohodnotném životě.
 

 Běžné příčiny nedoslýchavosti

  • Sluch závisí na tzv. vláskových buňkách (dle jejich tvaru a výskytu), které se nacházejí v hlemýždi ve vnitřním uchu. Rozeznáváme dva druhy vláskových buněk - vnitřní vláskové buňky a vnější vláskové buňky. Vnější vláskové buňky zesilují tiché zvuky a pomáhají rozlišit různé výšky tónů.  Vnitřní vláskové buňky transformují zvuky v nervové impulzy které jsou vysílány do mozku, kde dochází ke zvukovému vjemu.
  • Lidé s mírnou až středně těžkou nedoslýchavostí mají zpravidla poškozené vnější vláskové buňky a mají obtíže s rozuměním zejména tiché řeči, např. ženskému nebo dětskému hlasu. Také slyšení v hlučných situacích je pro ně obtížné.
  • Těžká nedoslýchavost je komplexnější z důvodu úbytku jak vnitřních tak vnějších vláskových buněk. Poslech tichých, středně hlasitých a někdy i hlasitých zvuků je ztížený. Zkreslení zvuků způsobené postižením vnitřního ucha, zásadně ovlivňuje čistotu zvuku přenášeného do mozku.  Běžnou zkušeností pacientů s těžkou nedoslýchavostí je, že sluchadla učiní zvuky slyšitelnými, ale ne vždy umožní rozumění řeči.

Typická  nedoslýchavost související s věkem a audiogram

Prohlédněte si audiogram uvedený níže. Hlásky reprezentují frekvence běžně se vyskytující v anglickém jazyce.

Klikněte na okénko Speech Banana v pravém dolním rohu audiogramu a uvidíte běžné rozložení hlásek v audiogramu. 

Na pravé straně audiogramu kliknutím zvolte oblast věku. Pro každou věkovou skupinu uvidíte audiogram průměrně slyšícího člověka dané skupiny a které z hlásek pravděpodobně dobře  neslyší.

Všechny zvuky nad čarou jsou ty, které neslyšíte.

graph dB H z -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 250 125 500 1000 2000 4000 8000 z v j mdb n ng ei o r a sh ch h p g s th f l u

Udělejte první krok k lepšímu sluchu

Nedoslýchavost je zdravotní problém, který vyžaduje odbornou péči, proto je důležité ji neignorovat. Pokud máte podezření, že nedoslýchavostí trpíte nebo vám byla již diagnostikována, její akceptování a včasné podniknutí nezbytných kroků může dramaticky zlepšit kvalitu vašeho života. Sjednejte si co nejdříve termín bezplatného vyšetření sluchu u vašeho místního specialisty.
Sjednejte si schůzku

Další zdroje

Co způsobuje nedoslýchavost?

Je mnoho příčin nedoslýchavosti. Nejčastějšími jsou dlouhodobá expozice hluku a stárnutí. Příčiny jsou různé a typ nedoslýchavosti je dán postiženou částí sluchového aparátu. 
Příčiny nedoslýchavosti

Typy nedoslýchavosti

Je několik typů nedoslýchavosti. Naučte se rozlišovat rozdíly a vyberte si správnou strategii. 
Typy nedoslýchavosti

Jak slyšíme

Sledujte animaci a poučte se o tom jak slyšíme, nejčastějších typech nedoslýchavosti a jak vám mohou pomoci sluchadla. 
Více o anatomii ucha