Skip to main content

Ofte stillede spørgsmål om høreapparater og hørenedsættelse

Sådan hjælper du en, du holder af

En række faktorer kan føre til høretab hos børn og kan opstå, hvis et barn blev født for tidligt, eller der opstod komplikationer ved fødslen, er blevet udsat for meget høje lyde eller støj, har haft en infektion som f.eks. meningitis eller har fået medicin, der kan forårsage høretab. Et høretab kan også være medfødt eller arveligt.
Batterier kan være skadelige ved indtagelse. Hold batterierne og høreapparaterne uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal I straks søge lægehjælp. 
Batterierne er lige så farlige eller farligere for dyr. Hvis du har mistanke om, at din hund eller kat har slugt et batteri, skal du ringe til dyrlægen øjeblikkeligt. Det kan være livstruende for dit kæledyr, hvis du venter. 

Mange mennesker med høretab er ikke klar over, hvor meget de rent faktisk går glip af, fordi du er blevet deres ører. Her er nogle enkle trin, som kan hjælpe med at lette kommunikationen med din ven eller kære, der har et høretab: 

 
Lad være med at:
  • Gentage dig selv.
  • Hæve stemmen.
  • "Oversætte" samtaler.
  • Fungere som budbringer via telefonen.

 
Gør følgende:
  • Fortæl, hvordan personens høretab påvirker jeres forhold.
  • Fortæl personen, at det ikke hjælper at vente eller får høretabet til at forsvinde.
  • Opfordr personen til at få sin hørelse undersøgt.
  • Tag med personen til hans eller hendes konsultation.
 

Daglig brug

Et helt nyt høreapparat har typisk en levetid på 4-5 år. Kontakt din lokale høreapparatspecialist vedrørende garantien på dine høreapparater. 
Brug en blød, fugtig (men ikke våd) klud og/eller godkendte rengøringsmidler til at tørre dine høreapparater. Undgå at bruge alkohol eller opløsningsmidler til at rengøre dine høreapparater. Rengør modtagerrør og modtagerkuppel i dine høreapparater "Bag-øret". Kontakt din høreapparatspecialist, hvis der er voksopbygning på dine øretelefoner eller brugerdefinerede øreforme, der er vanskelige at tørre væk.
Sluk dine høreapparater, før du går i seng. Hvis der dannes fugt inde i høreapparaterne, skal du lade batteridøren stå åben natten over, så de interne komponenter kan tørre. Hold dine høreapparater væk fra varme og ekstrem kulde. Tag dine høreapparater af, før du bruger f.eks. hårspray, parfume eller barbercreme. Håndter dine høreapparater forsigtigt. Hvis dine høreapparater falder på gulvet eller rammer en hård overflade, er det en god ide at få din høreapparatspecialist til at tjekke, om de ubeskadigede. Selvom høreapparaterne er nano-behandlet, må du ikke nedsænke dem i vand eller have dem på i sauna. Beskyt også dine høreapparater mod regn. Hold dine høreapparater uden for børn og kæledyrs rækkevidde. Du kan få en mere omfattende liste ved at læse denne artikel om, hvordan du vedligeholder dine høreapparater.
Hvis der er dannet meget fugt, kan det være nødvendigt at bruge en tørreboks, som du kan købe hos din høreapparatspecialist. Hvis det er meget slemt, kan du få din høreapparatspecialist til at tjekke dine høreapparater.
Du må ikke nedsænke høreapparaterne i vand eller have dem på, når du er i sauna, tager bad eller svømmer. Beskyt også dine høreapparater mod regn. 

Høreapparatbatterier

Opbevar batterier ved stuetemperatur 18°C-26°C. Høreapparatbatterier bevarer op til 97 % af deres strøm i et helt år, når de opbevares ved stuetemperatur. Undgå at opbevare dem på varme og fugtige steder. Batterierne må ikke opbevares køligt, fordi tappen kan blive løsnet, hvilket resulterer i aktivering og strømtab. Åbn døren til batterirummet på dine høreapparater hver aften. Det forhindrer fugtdannelse og sparer på batteriet.
Batterier kan være skadelige ved indtagelse. Hvis de indtages, søges omgående lægehjælp.
Høreapparatbatterier fås i fire størrelser. Det rette batteri afhænger af høreapparatets model og størrelse. Emballagen til batterier inden for høreapparatbranchen er forsynet med en farve og et nummer, så det er nemt at købe nye batterier (vælg 10-gul, 13-orange, 312-brun eller 675-blå). Den klistrede tap bag på batteriet er også farvekodet.
Opbevar batterierne ved stuetemperatur for at opnå maksimal batterilevetid. Varme kan afkorte høreapparatbatteriernes levetid på samme måde som et fugtigt miljø, f.eks. et badeværelse eller en radiator. Det anbefales, at batterierne ikke bæres i en lomme eller håndtaske, hvor de ligger blandet sammen med metalgenstande, f.eks. mønter og nøgler. Det kan kortslutte høreapparatbatterierne. Du opnår maksimal ydeevne, hvis du åbner høreapparaternes batterirum, når de ikke er i brug. Det begrænser batteriforbruget og hjælper med at undgå fugtdannelse. Hvis du slukker dine høreapparater, når de ikke er i brug, kan du også forlænge batteriets levetid.
Batterilevetiden afhænger af høreapparatets model og brug. Nogle høreapparater kræver mere strøm for at fungere optimalt. Digitale høreapparater indeholder et sofistikeret kredsløb for at levere en så naturlig hørelse som mulig i en række forskellige miljøer, og det kræver mere strøm end analoge høreapparater. Brugere af digitale høreapparater kan typisk forvente, at batteriet holder fra 5 til 7 dage. Hvis du oplever kortere batteritid, kan din høreapparatspecialist tjekke batterikontakterne i dine høreapparater samt teste batteriforbruget. 
Brugte batterier er skadelige for miljøet. Bortskaf dem i henhold til lokale regler, eller aflever dem til din høreapparatspecialist.
I Danmark er batterier til høreapparater gratis. Din høreapparatspecialist kan fortælle dig, hvor du kan bestille batterierne.  

Tinnitus

Frembruddet af tinnitus skyldes ofte, at man eksponeres for høje lyde, der kan beskadige de sensoriske celler i det indre øre. Det kan også skyldes uforholdsmæssigt meget ørevoks, øreinfektioner, højt blodtryk, aldring og sensoriske nervelidelser. Alkohol, koffein, rygning og visse typer medicin, f.eks. aspirin, kan også forårsage eller forværre din tinnitus.
Tinnitus er navnet på dét at opfatte lyde, f.eks. ringen, summen eller hvislen, som ikke er en del af omgivelserne. Hvis du har tinnitus, er du ikke alene. 1 ud af 5 personer i USA oplever tinnitus, og næsten 12 millioner mennesker søger hvert år lægehjælp.
Tinnitus kan ikke kureres, men der er måder at lindre det på: Prøv at undgå høje lyde, f.eks. koncerter. Vær opmærksom på dit blodtryk. Hold øje med, hvad du spiser. Det kan hjælpe at reducere dit saltindtag og andre stimulanser som kaffe, sodavand, tobak og aspirin. Vær opmærksom på dit stressniveau. Sørg for at få tilstrækkelig hvile og få motioneret. Nogle gange kan det hjælpe at benytte en konkurrerende lyd, f.eks. en radio, en maskine, der producerer hvid støj, eller en ventilator kan hjælpe med at "udligne" den støj, du hører i dine ører. Beltone tilbyder en gratis app – Tinnitus Calmer app – i iPhone App Store og Google Play Store. Den indeholder en række beroligende lyde, der ikke alene hjælper med at lindre tinnitus, men som også hjælper mod stress.
Der er ikke nogen kendte helbredelsesmetoder til tinnitus. Men der er forskellige typer terapier, som kan benyttes, og som er velegnede, og den, vi bruger oftest, kaldes lydterapi. Lydterapi introducerer nye lyde, der hjælper med at få tinnitussen til at falde i ét med baggrunden. Du kan prøve lydterapi ved at downloade vores gratis Tinnitus Calmer app her.
Hvis du hører ringen, hyletoner, hvislen eller andre lyde konstant, som ikke synes at forsvinde, kan du lide af tinnitus. Tinnitus kan skyldes flere forskellige lidelser, f.eks. ophoben af ørevoks og langvarig eksponering for kraftig støj.
Lydterapi introducerer nye lyde, der hjælper med at få tinnitussen til at falde i ét med baggrunden. Du kan prøve lydterapi ved at downloade vores gratis Tinnitus Calmer app her.
Omkring 36 millioner amerikanere oplever at have tinnitus regelmæssigt.
Cirka 4 ud af 5 personer med tinnitus oplever også hørenedsættelse i en eller anden grad. Brug af et høreapparat til at forstærke lyde har vist sig at hjælpe med at dække tinnitussen og gøre den mindre distraherende. Nogle høreapparater har en indbygget tinnitus lydgeneratorfunktion, som tilbyder ekstra fleksibilitet ved behandling af både hørenedsættelse og tinnitus.

Om høretab

Cirka 10 % af verdens befolkning har et høretab, og ifølge Høreforeningen i Danmark så har hver 6. over 18 år i Danmark en form for høretab.
Der er tre primære typer høretab, og behandlingsmulighederne afhænger af den enkelte type. Derfor er det vigtigt at gribe høreproblemer an på korrekt vis, afhængigt af personens hørenedsættelsestype og niveau. Et høretab kategoriseres i tre primære typer: konduktivt, sensorineuralt og blandet. Læs mere om de forskellige typer høretab her
Det bedste du kan gøre, er at aftale tid til en høreprøve hos en høreapparatspecialist. Hvis du har et høretab, kan din høreapparatspecialist rådgive dig om, hvilke høreløsninger der egner sig bedst til dig.
Et  høretab kan forårsages af en række faktorer – aldringsprocessen, arvelighed, sygdom, støjeksponering og ophobning af ørevoks, for blot at nævne nogle af dem. Læs mere om årsagerne til høretab her
En sensorineuralt høretab udgør 90 % af alle høreproblemer blandt voksne og kan forårsages af aldring eller eksponering for høje støjniveauer. Denne type høretab er forårsaget af problemer med cochlea og hørenerven. Den kan behandles med høreapparat og nogle gange med kirurgisk indgreb. Læs mere her
Visse infektioner kan forårsage høretab i alle aldre – og den mest almindelige synder er bakteriel meningitis. Man mener, at over 30 % af tilfældene med bakteriel meningitis resulterer i en eller anden grad af høretab – fra en mildt høretab til døvhed. Læs mere om høretab og meningitis her
Et konduktivt høretab er ofte midlertidigt og kan nogle gange afhjælpes. Et konduktivt høretab skyldes problemer i det ydre øre eller mellemøret og kan forårsages af infektioner, ophobning af ørevoks eller væske, punkterede trommehinder eller otosklerose, som er en unormal knogleudvikling i mellemøret. Denne type høretab kan i mange tilfælde behandles ved at fjerne voks, med medicin eller et kirurgisk indgreb. Læs mere om konduktivt høretab her
Der er over 200 lægemidler, der er kendt for at have en negativ indvirkning på det menneskelige auditive system, især det indre øres sensoriske celler. Der er både tale om receptpligtig medicin og medicin, som du kan købe i håndkøb. Eftersom de kan forårsage midlertidig eller permanent høretab, beskrives disse lægemidler som ototoksiske. Læs mere om medicin og høretab her
Beskyt din hørelse og brug ørepropper, når lyden i dine omgivelser er så høj, at du er nødt til at hæve stemmen for at blive hørt. Ekstrem høj støj kan beskadige de små hårceller inden i cochlea permanent. Selv moderat høj støj kan over en periode være skadende. Undersøgelser viser, at langvarig udsættelse for lyde på eller over 90 dB kan skade hørelsen. Få flere tips til at beskytte din hørelse her
Ja, støj kan være farligt. Hvis den er høj nok og langvarig nok, kan den beskadige din hørelse. Læs mere her
 

Høretest

Din høreapparatspecialist vil starte med at stille dig spørgsmål om din livsstil og dine hørebehov. Du vil få foretaget en omfattende høreundersøgelse, en videoundersøgelse af øret og en orddiskriminitationstest. Disse vil vise, om du har en hørenedsættelse eller ej, og vil hjælpe med at afgøre, hvilke muligheder du har.
En online høretest kan ikke erstatte en rigtig høreundersøgelse hos en ørelæge eller en høreapparatspecialist. Vi råder altid til at få foretaget et omfattende høreprøve hos din lokale høreklinik.
Du kan bestille tid til en høretest hos Dansk Hørecenter i dag ved at bruge denne formular.

Om høreapparater

Prisen på en høreprøve varierer fra sted til sted. Mange steder er høreprøven dog gratis.
Nej. En høreprøve gør ikke ondt og er ikke-invasiv.

Moderne høreapparater omdanner de lydbølger, der rammer mikrofonerne, til digital binær kode (0'er og 1-taller). Når informationen er i det digitale domæne, kan den manipuleres på mange sofistikerede måder af chippen til signalbehandling i høreapparatet. Når signalbehandlingen er fuldført, returneres det digitale signal til et analog signal, som sendes til høreapparatets højttaler, og som brugeren kan høre.

Besøg vores side med ørets anatomi for at få mere at vide om,  hvordan lyd indsamles og behandles af vores ører og fortolkes af vores hjerne.

Den bedste måde er at have dine nye høreapparater på i en time eller i flere timer om dagen i forskellige lyttesituationer. Når du er klar til at forlade huset med dine nye høreapparater, kan du starte med at gå til rolige miljøer og undgå mange mennesker og støjende steder. Efterhånden vil verden langsomt, men sikkert begynde at lyde "afbalanceret". De fleste høreapparatspecialister anbefaler et besøg, to til fire uger efter at du har fået dine nye høreapparater, for at få dem finjusteret.
Høreapparater i det 20. århundrede er så små, at de næsten ikke ses, når man har dem på. Den fintfølende indvendige teknik i brugertilpassede høreapparater er dækket af en beklædning, der kaldes en skal. Skallerne fås i en række forskellige former, modeller og farver, så de passer til brugerens hørenedsættelse, daglige rutiner og kosmetiske behov. Se vores små og diskrete modeller her

Valget af den høreapparatløsning, der passer bedst til dig, afhænger af din grad af høretab, livsstil og teknologiske og kosmetiske overvejelser. Din høreapparatspecialist hjælper dig med at vælge det høreapparat, der passer bedst til dine behov.

Besøg vores side med høreapparatdesign og -stilarter for at få mere at vide om de forskellige høreapparatmodeller.

Hvad koster et høreapparat? Det er et spørgsmål, vi ofte hører, og svaret er ikke helt enkelt. For det første så fås høreapparater i flere forskellige priskategorier, der passer til forskellige høretab og behov. 

For det andet så findes der flere måder at få høreapparat på i Danmark. Hvis du har et ukompliceret høretab, der ikke kræver udredning på et sygehus, vælger du selv, om du vil gå offentligt eller privat. Hvis du vælger at blive behandlet i det offentlige, betaler du ikke selv noget, - men der kan være lang ventetid med store regionale forskelle. 

Hvis du vælger en privat høreklinik, vil der oftest være en egenbetaling, da det offentlige tilskud, der gives til et nyt høreapparat fra regionen, sjældent er tilstrækkeligt. Hvor stor egenbetalingen er afhænger bl.a. af dit høretab, hvilken type høreapparat, du ønsker, hvor mange tekniske funktioner du ønsker, at dit høreapparat skal have, og hvornår du sidst fik høreapparat. Derudover så er det i visse tilfælde muligt at få helbredstillæg til høreapparater. Ligesom Sygeforsikring Danmark også yder tilskud til høreapparater. Derfor, - hvis du vælger at gå til en privat høreklinik, så vil den eneste, som kan give dig en præcis pris for netop det høreapparat, som du har valgt, være den pågældende forhandler. 
Undersøgelser viser, at det er langt nemmere at forstå tale, når man har høreapparat på i begge ører. Det gælder både lytning i normale miljøer og i støjende situationer. Kort fortalt, fungerer det sådan, at når et høreapparat stiller skarpt på tale, reducerer det andet distraherende baggrundsstøj. Denne kombination gør det nemt at høre samtaler tydeligt. To høreapparater hjælper også med at lokalisere eller registrere, hvor lydene kommer fra. Læs mere om binaural hørelse her.
Ja. De fleste af Beltones høreapparater benytter avancerede funktioner til retningsvirkning og støjreduktion for at hjælpe dig med at høre bedre i støjende miljøer.
At købe høreapparat er en stor investering i din fremtidige sundhed og trivsel. Når du køber høreapparater online, får du ikke høreapparater, der er tilpasset til dine behov. Og så risikerer du at have høreapparater, der er ubehagelige og ineffektive, hvilket du i sidste ende højst sandsynligt ikke vil bære. Høreapparater udleveret på en offentlig klInik eller købt hos en privat høreapparatspecialist sikrer, at du ikke kun får personlige høreapparater, men også løbende hørepleje.
Beltone tilbyder en række forskellige høreapparater, der alle har forskellige egenskaber og funktioner. Din høreapparatspecialist hjælper dig med at vælge den rette type høreapparat, der passer bedst til dine behov. Du kan også se hele vores produktsortiment her.