Skip to main content
Support til myPAL Pro
Instruktionsvideoer

Tilslutning af myPAL Pro

Sådan tænder du tilbehøret
Sådan oplader du

Sådan tjekker du batteristatus

Sådan skifter du program
Sådan bærer du tilbehøret

Sådan justerer du lydstyrken

Sådan låses volumenkontrollen

Sådan slår du lyden fra
Sådan låser du volumenkontrollen op
Sådan streamer du
Sådan bruger du tilbehøret i lydtilstand
Sådan bruger du tilbehøret i bordtilstand
Sådan bruger du apparatet sammen med teleslyngesystemer
Sådan bruger du apparatet sammen med FM-systemer
Sådan slukker du tilbehøret
Sådan opretter du parring med Beltone Boost Plus
Sådan opretter du parring med Beltone Legend
Download resources