Skip to main content
Support til HearMax app
Instruktionsvideoer

Introduktion

Sådan ændrer du lydstyrken

Sådan skifter du program

Sådan ændrer du programnavne og favoritter
Sådan bruger du Sound Enhancer til at justere støjreduktion, talefokus og vindstøjreduktion

Sådan bruger du genvejsknapper

Sådan ændrer du lydstyrken for tilbehør til streaming

Sådan bruger du Find mit høreapparat

Sådan kontrollerer du din trådløse forbindelse

Sådan justerer du bas, mellem og diskant

Sådan accepterer og installerer du nye indstillinger med Beltone Remote Care
Sådan gendanner du tidligere indstillinger, når du bruger Beltone Remote Care
Sådan anmoder du om service med Beltone Remote Care

Sådan tilføjer du en favorit

Sådan sletter, omdøber eller ændrer du placering for favoritter

Sådan sletter du en eller alle favoritter

Sådan ændrer du indstillinger til automatisk at anvende eller manuelt vælge en favorit.
Sådan gemmer du justeringer i Sound Enhancer til en eksisterende favorit

Sådan vælger du naturlyde (til Tinnitus Breaker Pro)

Sådan justerer du toneleje og lydvariation (for Tinnitus Breaker Pro)

Ofte stillede spørgsmål om HearMax appen

Kompatibilitet

Beltone Imagine, Beltone Amaze, Beltone Trust & Beltone Boost Max høreapparater er kompatible. Se www.beltone.com/da/compatibility for at finde ud af, hvilken app du skal bruge, hvis du har andre høreapparater.
Tjek listen over godkendte apparater på www.beltone.com/da/compatibility. Hvis dit apparat ikke er på listen, skal du benytte følgende fremgangsmåde: Opret forbindelse mellem høreapparaterne og appen. Hvis forbindelsen oprettes, skal du prøve at tilslutte/frakoble høreapparaterne og appen 2-3 gange for at sikre, at forbindelsen er stabil efter den første parring. Hvis forbindelsen ikke oprettes, skal du læse spørgsmålet "Jeg tilslutter min Android enhed første gang, men der er ingen forbindelse – hvad gør jeg"? 
Gå til www.beltone.com/da/compatibility for at se, om din enhed er kompatibel. 

Sådan kommer du i gang

Det afhænger af, om du har en Apple- eller en Android-enhed:

 • iPhone, iPad eller iPod touch: Du skal først parre høreapparaterne med iOS. Gå til Indstillinger -> Generelt -> Tilgængelighed -> Høreapparater, hvorefter mobilenheden søger efter høreapparater. Åbn og luk batteridørene på dine høreapparater. Tryk, når de vises på skærmen, og tryk på Par (to gange for to høreapparater), hvorefter enhederne er parret. Nu skal du åbne appen og følge fremgangsmåden under Kom godt i gang.

 • Android-enhed: Nu skal du åbne appen og følge fremgangsmåden under Kom godt i gang. Du må ikke parre høreapparaterne med enhedens OS. 
Tjek følgende:

 • Er høreapparaterne parret med andre smartphones i rummet? Hvis ja, skal du fjerne parringen fra andre enheder, før du fortsætter med at parre en ny enhed.

 • (For fagfolk) Er høreapparaterne blevet tilsluttet Airlink/NOAHlink, før parringen sættes i gang? Hvis ja, skal forbindelse afbrydes, før der oprettes parring med en ny enhed.

 • Er høreapparaterne tændt, før parringen sættes i gang? Hvis ja, skal du vente med at tænde høreapparaterne, indtil parringsprocessen er blevet igangsat i appen.

 • Er høreapparaterne allerede parret via telefonens Bluetooth-menu? Hvis ja, skal du slette høreapparatets parring fra enheden, genstarte høreapparaterne og parre fra menuen i appen i stedet for.

 • Rapporterer appen "Prøv igen" i parrings- eller forbindelsesprocessen? Hvis ja, skal du slukke høreapparaterne og prøve igen. Hvis der slet ikke kan oprettes forbindelse, og enheden ikke er godkendt, er den ikke kompatibel.
 
(For fagfolk) Er høreapparaterne blevet tilsluttet Airlink/NOAHlink, før parringen sættes i gang? Hvis ja, skal forbindelsen afbrydes, før der oprettes parring med en ny enhed.

Lydjusteringer

Ja. Lydjusteringerne bevares for et bestemt program, indtil du genstarter (slukker og tænder igen) dine høreapparater. Du kan også gemme dine indstillinger som en favorit og vælge, at favoritten automatisk skal gælde, når du kommer til et bestemt sted. Eller du kan anvende dem når som helst ved at vælge den pågældende favorit i appen. 
Der er fire måde at nulstille de justeringer, du har foretaget, på:

1) Gå til Sound Enhancer, og tryk på "Nulstil" nederst på skærmen. Herefter nulstilles alle justeringer undtagen lydstyrken.

2) Der er mærker på de enkelte skydere for lydstyrke, støjreduktion, talefokus og vindstøjreduktion, der angiver standardindstillingerne. Angiv skyderne til disse mærker for at nulstille. Diskant/mellem/bas er 0 som standard.

3) Hvis du aktiverede en genvejsknap på startskærmen, skal du blot trykke på knappen igen for at deaktivere.

4) Åbn og luk batteridørene på høreapparaterne for at genstarte dem. Herved gendannes de tilpassede indstillinger.  
 

Beltone Remote Care

I Beltone HearMax appen skal du gå til menuen Mit Beltone. Hvis der er tilgængelige indstillinger under Beltone Remote Care, har du adgang. Hvis du kan se "Aktivér Beltone Remote Care", skal du trykke på denne indstilling og følge fremgangsmåden for at få adgang. Hvis du ikke kan se Beltone Remote Care i menuen, eller hvis du mener, at der burde være flere indstillinger, kan du kontakte din høreapparatspecialist, som kan aktivere Beltone Remote Care for dig. Bemærk, at Beltone Remote Care kun er tilgængeligt på udvalgte markeder. 
Gå til Mit Beltone og derefter til "Mine anmodninger og nye indstillinger". Hvis din anmodning stadigvæk er aktiv, er den på listen over aktive anmodninger. I modsat fald er den på listen over lukkede anmodninger. 
Du kan gendanne dine tidligere indstillinger. Gå til Mit Beltone, tryk på "Mine anmodninger og nye indstillinger", tryk derefter på "Gendan til tidligere indstillinger" nederst på skærmen. Du kan enten gendanne til de seneste indstillinger, som høreapparatspecialisten har tilpasset, eller til de indstillinger, du senest har fået sendt via fjernadgang, hvis det er muligt. Når du har foretaget et valg, skal du blot følge installationsfremgangsmåden.  
Benyt følgende fremgangsmåde:

 • Tjek, at du har en netværksforbindelse (Wifi eller mobil).

 • Hvis du har en netværksforbindelse, og Beltone Remote Care ikke vises, skal du placere fingeren på menuen Mit Beltone og stryge nedad på skærmen. Dette opdaterer menuen.

 • GN Online Services kan være midlertidigt utilgængelig. Hvis du har tjekket ovenstående, kan du prøve igen senere.

Forbindelsesmuligheder

Hvis appen mister forbindelsen, er det typisk forbindelsen mellem høreapparaterne og mobilenheden, der er gået tabt. Et lille rødt badge på forbindelsesknappen informerer dig om, at forbindelsen er gået tabt. Gå til skærmen med forbindelsesmuligheder, og tryk på mærket for den tabte forbindelse for at få vejledning i at oprette forbindelse igen. 

Det er også en god ide at deaktivere Bluetooth på mobilenheden og aktivere det igen. På de fleste mobiltelefoner kan det gøres i et kontrolpanel ved at stryge op fra bunden af skærmen (Apple) eller ned fra toppen af skærmen (Android). Tryk på Bluetooth-ikonet for at deaktivere det, vent et par sekunder, og aktivér det igen. 

Streaming

Hvis du har Made for iPhone høreapparater, kan du oprette forbindelse direkte til iOS på en iPhone, iPad eller iPod touch for at streame telefonopkald, musik osv. Hvis du ikke har Made for iPhone høreapparater, skal du bruge Beltone Telefon Link 2 til at streame lyd. Du kan få flere oplysninger i lynvejledningen til forbindelsesmuligheder og Beltone HearMax™ appen
If your Android phone and hearing aids support direct Android streaming to Hearing Aids, you can download and install the Beltone HearMax app, open it and press “Get started”. Once the hearing aids are paired with your phone, you can stream directly to them. 
If direct Android streaming is not supported by your hearing aids or Android phone, you can use the Beltone Phone Link 2 to stream sound.

Følg disse trin: 

1. Sørg for, at dine høreapparater er opdaterede til den nyeste firmwareversion ved at bruge Opdateringer til høreapparatsoftware i menuen Mit Beltone i appen. 

2. Sørg for, at du har den nyeste version af Beltone HearMax installeret, og at du forsøger at parre med en Android telefon, der understøtter direkte Android Streaming to Hearing Aids.

3. Gå til din telefons Bluetooth-menu og annuller parringen for dine parrede høreapparater, hvis det er relevant.

4. Åbn appen, hvorefter den automatisk genstarter parringsflowet, som du skal fuldføre for at parre høreapparaterne korrekt.

Android telefon, der kører Android version 10 eller nyere

Telefonproducenten skal have implementeret understøttelse af Android Streaming to Hearing Aids på din telefonmodel

 Beltone Imagine og Beltone Amaze høreapparater med firmwareversion 1.0.43 eller nyere

Beltone HearMax app version 1.5.0 eller nyere

Når du streamer lyd direkte fra din iPhone, iPad eller iPod touch, skifter høreapparaterne automatisk til iPhone-programmer. Hvis du vil gå tilbage til et høreapparatprogram, skal du afslutte telefonopkaldet eller anden lydstreaming. 

Høreapperat software opdatering

Der er to måder at opdatere softwaren i høreapparaterne på:

 • Besøg din høreapparatspecialist, der kan tjekke og opdatere firmwaren for dig.

 • Brug HearMax appen til at opdatere softwaren i høreapparaterne. Gå til Mit My Beltone -> Opdatering af høreapparatsoftware

Du skal have den nyeste version af appen for at hente opdateringen til høreapparatsoftwaren. Gå til din app store, og sørg for, at appen er opdateret.

Beltone Remote Care skal aktiveres. Gå til Mit Beltone, og klik på "Aktivér Beltone Remote Care".

Andet

Hvis du aktiverer demotilstand, kan du køre appen uden forbindelse til høreapparatsystemet. Det er praktisk i forbindelse med demonstrationer, eller hvis du vil prøve appen. Demotilstanden simulerer appens funktioner, som havde du forbindelse til et høreapparat. Du kan f.eks. skifte program og foretage justeringer i Sound Enhancer. Du kan vælge demotilstand i starten eller aktivere/deaktivere demotilstand under Mere i appen.
Download brugsanvisningerne til Beltones apps

Brugsanvisninger downloades automatisk, når du vælger dit sprog: