Information about cookies on this website

Website dodavatel

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

Tel: +45 45 75 11 11
Fax: +45 4575 1119
Email: info@beltone.dk

O Cookies

Cookies jsou informační balíčky zasílané webovými servery do webových prohlížečů a ukládané v prohlížečích. Tyto informace jsou následně posílány zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá určitou stránku ze serveru. To umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webové prohlížeče.  
Existují dva základní typy cookies: dočasné a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou z vašeho počítače vymazány když zavřete prohlížeč; trvalá cookies zůstanou uložena v počítači dokud nejsou vymazána nebo dokud neexpirují.  

Cookies na naší webové stránce

Pro uvedené účely používá www.beltone.com na své webové stránce tato cookies: SessionID cookie k zapamatování obsahu “srovnávacího koše” pro porovnávání produktů. Zablokování tohoto cookie způsobí, že www.resound.com “zapomene” vaše volby pro porovnání. Pro další informace o sběru osobních dat najdete v kapitole Ochrana osobních údajů.  

Cookie třetích stran

Užíváte-li tuto webovou stránku, můžete také obdržet cookie třetích stran, která mohou být použita následovně: www.beltone-hearing.com využívá Google Analytics k analýze využívání této stránky. Google Analytics generuje statické a další informace o využívání webové stránky pomocí cookies, které se ukládají v počítačích uživatelů. Trvání cookie je omezeno trváním relace; interakcí mezi prohlížečem návštěvníka a konkrétní webovou stránkou. Když uživatel navštíví webovou stránku, vytvoří se relace. Tato relace vyprší po 30 minutách inaktivity uživatele. Informace vygenerované relací s naší webovou stránkou jsou použity k tvorbě reportů o využívání webové stránky.  

www.beltone.com využívá sIFR fonty pro záhlaví. sIFR fonty jsou založeny na Flash a cookie sifrFetch je sada indikující jestli prohlížeč  podporuje Flash a sIFR nebo ne. Blokování tohoto cookie může zapříčinit chybová hlášení ve starších prohlížečích.  Cookie expiruje na konci relace.  

Blokování cookies 

Většina prohlížečů nabízí blokování příjmu cookies. Více zde:

Blokování cookies bude mít negativní vliv na použitelnost některých webových stránek.