Technologie Beltone HPF80 NanoBlock™

Přestože pravidelná péče o sluchadlo je vždy nutná, naše sluchadla jsou navíc opatřena speciální nanovrstvou HPF80 NanoBlock a nabízí tak další úroveň preventivní ochrany.  Tato vrstva pomáhá ochránit vaše sluchadlo před vlhkostí a nečistotami, které jinak ohrožují jemnou elektroniku sluchadla a způsobují jeho poškození.
Více níže

Co je HPF80 Nanoblock?

HPF80 NanoBlock je ochranná polymerová vrstva, jejíž tloušťka je asi 1/1000 tloušťky běžného lidského vlasu. Jak může něco tak tenkého zajistit tolik ochrany? Je to způsobem aplikace a přilnavostí k materiálu povrchu. Během aplikace HPF80 NanoBlock se formují molekulární vazby s materiálem na který je nanášena a je tudíž i přes svou minimální tloušťku velmi silná.

Kdy potřebují sluchadla  HPF80 NanoBlock ochranu?

Když se nad tím zamyslíte zjistíte, že sluchadla pracují většinu času ve velmi náročných podmínkách. Musí fungovat ve vlhkém prostředí plném ušního mazu a neustále se s nimi manipuluje. Navíc jsou vystavena vnějším vlivům  - potu, dešti, mazu a prachu. jakákoliv ochrana se tedy rozhodně vyplatí!

Jak nanovrstva  funguje?

Ve zkratce řečeno, nanovrstva mění vlastnosti povrchu materiálu na který je nanášena tak, že nutí tekutiny ke vzniku kapek, které se následně samy stečou nebo je lze snadno odstranit. Obrázky ukazují, jak voda tvoří kapky lépe na povrchu s nanovrstvou než na povrchu bez této vrstvy. Bez nanovrstvy HPF80 NanoBlock se voda rozlije po povrchu.
Zatímco původně byly nanovrstvy aplikovány pouze na určité části sluchadel, většinou na jejich vnější povrch, HPF80 NanoBlock je za účelem dosažení maximální ochrany  aplikována na celé sluchadlo, uvnitř i vně. Pro ilustraci účinnosti této ochrany jsme vytvořili ukázku se zmáčknutými houbami. Jak můžete vidět, žlutá houba, která není chráněna, okamžitě nasaje, je-li ponořena do vody. Druhá, modrá houba, která je opatřena vrstvou HPF80 NanoBlock pouze plave, nenasaje vodu a vytažena z vody pouze vytvoří na povrchu kapky.

Non-coated vs HPF80 NanoBlock coated
Vlevo: Bez nanovrstvy. Vpravo: HPF80 NanoBlock

Non-coated vs HPF80 NanoBlock coated
Vlevo: Bez nanovrstvy Vpravo: HPF80 NanoBlock

HPF80 NanoBlock v akci

Krása vrstvy HPF80 NanoBlock spočívá ve faktu, že tato není pouhým okem nebo hmatem rozpoznatelná. Přestože jsou nanovrstvy silné pouze několik nanometrů, zajistí ochranu i v nejtěžších podmínkách. Pro ověření účinnosti byla sluchadla s i bez nanovrstvy podrobena náročným testům, během kterých byla sluchadla vystavena potenciálně ničivým vnějším vlivům. Jako důkaz, jak dobře HPF80 NanoBlock ochrání vaše sluchadla, se podívejte na fotografie výsledků testů.

Without Nano Coating

Without Nano Coating
  • Hromadění nečistot
  • Koroze na spojích
  • Koroze kolem otvorů.

With HPF80 NanoBlock

With HPF80 NanoBlock

Jak je možné vidět, na sluchadle bez ochranné vrstvy  je patrná koroze; na rozdíl od sluchadla s ochrannou vrstvou HPF80 NanoBlock, které vypadá jako nové.

Jak zjistím zda jsou moje sluchadla opatřena ochrannou vrstvou HPF80 NanoBlock?

Všechny BTE a RIE modely sluchadel Beltone - Reach, Identity, Change a RIE modely sluchadel Beltone True jsou opatřeny ochrannou vrstvou HPF80 NanoBlock.

HPF80 NanoBlock Biocompatibility Certificate