10 warning signs of hearing loss

If you experience these warning signs repeatedly or in combination, they may indicate a hearing loss.

  • People seem to mumble more frequently.
  • You experience ringing in your ears.
  • You often ask people to repeat themselves.
  • Your family complains that you play the radio or TV too loudly.
  • You no longer hear normal household sounds, such as the dripping of a faucet or the ringing of a doorbell.
  • You have difficulty understanding a conversation when in a large group or crowd.
  • You have trouble understanding all the words in a conversation.
  • You find telephone conversation increasingly difficult.
  • You have trouble hearing when your back is turned to the speaker.
  • You have been told you speak too loudly.

Udělejte první krok k lepšímu sluchu

Nedoslýchavost je zdravotní problém, který vyžaduje odbornou péči, proto je důležité ji neignorovat. Pokud máte podezření, že nedoslýchavostí trpíte nebo vám byla již diagnostikována, její akceptování a včasné podniknutí nezbytných kroků může dramaticky zlepšit kvalitu vašeho života. Sjednejte si co nejdříve termín bezplatného vyšetření sluchu u vašeho místního specialisty.
Sjednejte si schůzku

Další zdroje

Do earbuds cause hearing loss?

Little ear buds spell big trouble for hearing health.
Read more