Support for Tinnitus Calmer app

Frequently Asked Questions
about Tinnitus Calmer

Which phone models is the app available with?
How do users get the app?
How do I start a sound?
Can users import own sounds?
What file format do imported files need to be?
What is a soundscape?
What are the small bubbles on the main screen for?
How do I set a color mood?
Can I track my usage of the app?
Can I set a timer to automatically shut off the sound?

Download the Tinnitus Calmer app Reference Guide

Stáhněte si návody k použití pro aplikace Beltone

Návody se automaticky stáhnou po zvolení jazyka:

Rozumět svému tinnitu

Pokud trpíte tinnitem, nejste sami. 10 - 15 procent populace trpí nějakým stupněm tinnitu, a více než půlka z nich jím trpí na obou uších. Např. v USA má zkušenost s tinnitem 1 z 5 lidí a téměř 12 milionů lidí vyhledá každoročně lékařskou pomoc.

Podívejte se na naše video a poučte se o možnostech terapie zvukem a dalších léčebných metodách. 

Získejte osobní podporu

Navštivte místního odborníka a získejte osobní podporu.
Request an appointment