Skip to main content

Almindelige spørgsmål om høretab

Problemer med hørelsen skyldes ofte for meget ørevoks, en infektion eller en fysisk uregelmæssighed som f.eks. en perforeret trommehinde. Disse problemer kan afhjælpes medicinsk uden brug af høreapparater.

En simpel høreprøve kan vise, om du bør få din hørelse tjekket. Alle over 50 år bør dog få foretaget en screening af deres hørelse. Til en korrekt høreprøve benyttes lyde, toner og tale for at teste din hørelse. Den bør foretages i det rette miljø og analyseres korrekt. Resultatet, som sættes ind i et audiogram, viser, om du bør få høreapparater.
Du kan være være i en risikogruppe, hvis du opholder dig længere tid i støjende omgivelser uden at beskytte dine ører. Udsatte erhverv kan omfatte: musikere, bygningsarbejdere, militært personel, brandmænd og politifolk.
Et høretab kan forårsages af en række faktorer – aldringsprocessen, arvelighed, sygdom, støjeksponering og ophobning af ørevoks for blot at nævne nogle af dem.
Ja, støj kan være farligt. Hvis den er høj nok og langvarig nok, kan den beskadige din hørelse.
Hvis du oplever en række advarselstegn, eller hvis andre mennesker fortæller dig, at du ikke hører særligt godt, så har du muligvis et høretab.
 
Det bedste du kan gøre, er at aftale tid til en høreprøve hos en autoriseret Beltone høreapparatspecialist. Screeningen viser, hvad du kan høre, og hvad du muligvis mangler.
Din Beltone høreapparatspecialist vil starte med at stille dig spørgsmål om din livsstil og dine hørebehov. Du vil få foretaget en omfattende høreundersøgelse, en høreprøve inkl. en orddiskriminitationstest. Disse vil vise, om du har et høretab eller ej, og vil hjælpe med at afgøre, hvilke muligheder du har.
Din Beltone høreapparatspecialist vil anbefale dig den bedst mulige løsning ud fra din livsstil, dit høretab og økonomiske ramme.
Prisen på høreapparater varierer, afhængigt af den valgte stil og teknologi.
Ja. Beltone tilbyder dig muligheden for at "prøvekøre" et høreapparat for at se, hvordan det lyder i en række forskellige lyttesituationer, før du forlader høreklinikken.
Ja. De fleste høreapparater i dag benytter avancerede funktioner til retningsvirkning og støjreduktion for at hjælpe dig med at høre bedre i støjende miljøer.
Digitale høreapparater omdanner lyd modtaget fra høreapparatets mikrofon fra et analogt til et digitalt signal. Det gør høreapparatet i stand til at producere nøjagtigt det, som kræves til et bestemt høretab, og altid holde lydstyrken på et behageligt niveau. Det giver også mulighed for avancerede støjreduktionsfunktioner, som skelner mellem tale- og ikke-talesignaler og automatisk nedsætter lydstyrken af ikke-talesignalerne, hvis det er nødvendigt.
Høreapparater med åben tilpasning er designet, så de ser godt ud, har en komfortabel pasform og giver en naturlig lydkvalitet. De giver dig ikke en "tilstoppet" fornemmelse og forvrænger ikke din egen stemme.
Tag det først skridt mod bedre hørelse
Hvis du tror, at et høretab eller har fået diagnosticeret et høretab, kan du forbedre din livskvalitet væsentligt ved at acceptere det og gøre noget ved det på et tidligt tidspunkt. 
Beltone høreapparatspecialist.
Relaterede artikler
Har én, du holder af, brug for et høreapparat?
Har en ven eller et familiemedlem et ubehandlet høretab? Benyt disse gode råd til at overbevise dem om, at de bør få et høreapparat.
Hvad kan du gøre som pårørende?
En person med et ubehandlet høretab reagerer ofte med fornægtelse. Brug disse gode råd til at hjælpe én, du holder af, med at acceptere og reagere på den nedsatte hørelse.
Høre med begge ører

Binaural hørelse gør det muligt at foretage fine vurderinger af lyden og lytte selektivt til en af flere forskellige lyde.