Hvad kan du gøre som pårørende

Sådan kan du hjælpe

50 %af alle over

75har nedsat hørelse.

Millioner har høretab

Høretab rammer millioner af mennesker over hele jorden. Selvom det hovedsageligt er den ældste del af befolkningen, der har nedsat hørelse (50% af alle over 75 har en form for høretab), stiger andelen af mennesker med høretab blandt både 68-generationen og unge mennesker.

Der er mange årsager til høretab, men en fremskreden alder er den mest almindelige årsag. Efterhånden som vi bliver ældre, kan nerverne i det indre øre, der sender lyden til hjernen, blev beskadigede. Denne beskadigelse kaldes sensorineuralt høretab. Beskadigelsen af disse nerver er desværre uigenkaldelig, og en aldersrelateret høretab er derfor irreversibel.

 

Den gode nyhed om høreapparater:

  • De kan stoppe udvikligen af et høretab og forhindre, at det bliver værre.
  • De kan, i langt de fleste tilfælde, behandle et høretab.
  • Undersøgelser viser, at brugere af høreapparater er meget glade for dem.

Høretab – ikke mig!

En person med et høretab reagerer ofte med fornægtelse. Eftersom aldersrelateret høretab sker gradvist, lægger mange ikke mærke til det i begyndelsen. De synes, at andre mumler, eller at der er for meget baggrundsstøj. Nogle benægter det, fordi de frygter gammeldags høreapparater, der var kæmpe store. Andre siger, at lægen ikke har bemærket noget. Uanset hvilken undskyldning, der bruges, for at undgå at se realiteterne i øjnene, påvirker et høretab de daglige aktiviteter, forhold, ja selv det mentale og fysiske velbefindende.

Sådan kan du hjælpe én, du holder af, med at acceptere og gøre noget ved sit høretab:

1. Fortæl om dine følelser
2.  Ræk ud til andre
3. Vær et godt eksempel
4. Del oplysninger om moderne høreløsninger
5. Fortæl succeshistorien
6. Spørg dig selv, om du gør personen en bjørnetjeneste?
7. Opsøg en professionel høreapparatspecialist
8. Tag af sted sammen
9. Find eller dan en støttegruppe
10. Bliv ved!

En særlig bemærkning om alzheimers og demens

Resultatet af en omfattende nylig undersøgelse viser, at der er en sammenhæng mellem en ubehandlet høretab og udviklingen af alzheimers og demens. Hvis man opdager og behandler nedsat hørelse på et tidligt tidspunkt, kan det være med til at bremse disse sygdommes udvikling eller frembrud.

Eftersom symptomerne på høretab og alzheimers ligner hinanden, er det vigtigt at kunne udelukke et høretab, hvis den, du holder af, ændrer adfærd.

Hvis den, du holder af, har fået diagnosticeret alzheimers og samtidig har nedsat hørelse, kan behandling af høretabet mildne mange af symptomerne på alzheimers.

Find en specialist i nærheden af dig

Hos Dansk Hørecenter er vi specialiseret i at få "førstegangsbrugere" til at føle sig hjemme.
Beltone høreapparatkonsultation

Relaterede artikler

Pas på din hørelse, mens du har den

Det er aldrig for sent at tage vare på sin hørelse. Her er nogle gode råd til, hvordan du passer på din hørelse.

Har én, du holder af, brug for et høreapparat?

Har en ven eller et familiemedlem et ubehandlet høretab? Benyt disse gode råd til at overbevise dem om, at de bør få et høreapparat.